SkyltDirect

Vi levererar skyltar och märkning enkelt, snabbt och rätt!

Märk era solcellsanläggningar!

1 kommentar

Så klart tycker vi det är viktigt med märkning, det är ju det vi lever för! Men det vi gör kommer ur ett behov, ett behov av att få tydlig info av vad som gäller. Solcellsanläggningar är inget undantag. Så för att ge dig de bästa förutsättningar att märka upp dom rätt, guidar vi dig här igenom vad som är nytt, hur man gör och varför.

Historia
De första solcellerna började användas i Sverige på 70-talet. Då användes de främst i så kallade ”fristående system” som inte var anslutna till elnätet utan fungerade lokalt i exempelvis fyrar, båtar, sommarstugor och husvagnar.  Idag är solceller betydligt vanligare eftersom tekniken har utvecklats och priset har sjunkit. Tillgängligheten har också ökat till följd av att statligt stöd till solcellsanläggningar införts. 

Livsviktig märkning 
Att antalet solcellsanläggningar växer så det knakar är förstås väldigt roligt och bra men det är dock mycket som man måste tänka på när det kommer till installationen av solceller. Det finns flera steg i installationen av solceller och ett steg är märkningen av dom. Det är viktigt att varningsskyltar är uppsatta av säkerhetsskäl, de ska bland annat ange att en solcellsinstallation finns monterad och att det kan förekomma bakspänning. De olika delarna i ett solcellsystem bör märkas för att underlätta kontroll och service på byggnadens elsystem samt för att främja säkerheten. Exempelvis för att informera underhållspersonal, besiktningsförrättare, nätägare och räddningstjänst. 

Även ifall det här känns så självklart så glöms det tyvärr ofta bort. Under förra året genomförde Elsäkerhetsverket ett tillsynsprojekt med inriktning på företag som installerar solcellsanläggningar. Ett 40-tal företag och anläggningar över hela landet granskades och i var tredje anläggning fann myndigheten installationsbrister. Det var främst det så kallade ”egenkontrollprogrammet” och dess efterföljande arbeten som granskades.  I 60% av anläggningarna fann man brister i dokumentationen och varselmärkningen. Bristerna vad gäller dokumentationen vid solcellsinstallationer får konsekvenser. Bland annat på så sätt att räddningstjänsten inte vet hur de ska bryta strömmen om det uppstår en brand. Därför händer det att räddningstjänsten låter bli att rädda en byggnad med solcellsinstallation som saknar rätt dokumentation, om det inte är fara för liv och hälsa.

Hur ska då solcellerna märkas? 
Enligt  ELSÄK-FS 2017:3 (2 kap. 3 §) ska den som utför ett elinstallationsarbete se till att den del av anläggningen som omfattas av arbetet förses med dokumentation, märkning och varselmärkning. Krav på varselmärkning finns i ELSÄK-FS 2008:2 (3 och 11 §§) och krav på märkning och dokumentation finns i ELSÄK-FS 2008:1 (3 kap. 8 §).
I Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 (utgåva 3, avsnitt 712.514) beskrivs vilka övriga krav på märkning och dokumentation som finns utöver föreskrifternas krav. SEK Svensk Elstandard har tagit fram en handbok om solcellsinstallationer (handbok 457) som hjälper den som ska installera att få en helhetsbild av vad som krävs.

Märkning ska finnas:
I direkt anslutning till elmätaren
Vid elkopplaren för elproduktionen
I huvudledningsschemat för anläggningar >=80 A

Uppmärkning av elproduktion ska ske i direkt anslutning till elmätaren och vid elkopplaren för elproduktionen oavsett om det är en anläggning med direktmätning (mätarsäkring upptill 63 A) eller strömtransformatormätning (mätarsäkring 80A eller större). Det ska även förekomma märkning i huvudledningschemat ifall det finns på anläggningen.

Bland det viktigaste med märkningen är att det tydligt framgår att det handlar om dubbel-matad el och att det kan finnas strömsatta delar i anläggningen även om huvudströmmen är bruten. Det ska finnas en varningsskylt som informerar om att en produktionsanläggning är ansluten till anläggningen. Den ska visa vilken brytare som kan användas för frånkoppling av produktionsanläggningen. I de fall anläggningens huvudbrytare används som brytare för produktionsanläggningen ska den vara märkt med skylt ”Elkopplare för produktionsanläggning”. Det ska även finnas en skylt med ”Varning Dubbel matning” och det ska tydligt framgå var man kan bryta anläggningen.

I anläggningar som är direktmätta ska brytaren för produktionsanläggningen sitta i mätarskåpet eller i direkt anslutning till detta. Märkning som varnar för dubbel spänning ska också finnas.

När det är strömtransformatormätta anläggningar kan brytaren för produktionsanläggningen sitta på annan plats än mätaren. Skylten ska då sitta i mätarskåpet och ange var brytaren för produktionsanläggningen finns.

Ovan är några exempel på skyltar som behövs till anläggningen. Kravet på beständighet uppfylls oavsett om de beställs i hårdplast, aluminium eller som klistermärke.  Ni hittar dessa skyltarna och fler varianter för märkning av solceller och solel som mallar i vårt webverktyg, under kategorin ”Solel”.

Det har även kommit en ny version av skylten som ni ser nedanför, vilket ni också hittar hos oss. Det finns inte dokumenterat någonstans vilken skylt som gäller eller inte utan det viktiga är att informationen som finns är tydlig och korrekt. Den är iallafall lättförståelig och ger snabbt information om vilken typ av anläggning som finns på platsen. Komplettera sedan med övrig märkning på respektive plats

Solcellsanläggning
Äldre version
solcellsanläggning
Ny version

Nu forsätter vi att installera och använda solceller, på ett korrekt sätt! Eller hur? 😀
Beställ här

En tanke på “Märk era solcellsanläggningar!

  1. Ping: Märkning av solcellsanläggningar | SkyltDirect

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s